Wauconda Farmhouse

You are here

  • Old Farmhouse  W. Bonner Rd Wauconda
Address: 
27730 W Bonner Rd, Wauconda, IL 6008
Status: 
Present
Photographer: 

John Rouse

Description: 

Old Farmhouse on W. Bonner Rd in Wauconda, Photo taken on April 20, 2015