Roy Beam Farm

You are here

  • Roy Beam Farm
Address: 
22400 W Peterson Rd, Grayslake, IL 60030
Status: 
Present
Photographer: 

John Rouse

Description: 

Roy Beam Farm - Main Barn Illinois Route 60 Mundelein. Photo taken April 27, 2015.